Slovenian Teacher Programme

National Contact: CERN Contact: Upcoming Programme:
Andrej Gorišek Anja Kranjc Horvat 04-08 February 2020

 

Izobraževanje je ena izmed štirih osnovnih CERNovih misij - bazične raziskave, razvoj visokih tehnologij, sodelovanje in izobraževanje. CERN tako med drugim že več let organizira mednarodne ter nacionalne programe za učitelje. Slovensko izobraževanje za učitelje v CERNu udeležencem omogoča večdnevno izpopolnjevanje na področju fizike delcev, pospeševalnikov in detektorjev. Obiski CERNovih eksperimentov in naprav ponujajo učiteljem edinstven vpogled v sodobne raziskave, hkrati pa jim delavnice v CERNovem S'Cool Lab-u predstavijo možnosti za vpeljavo fizike delcev v razred na učencem dostopen način. Celoten program poteka v slovenskem jeziku, materiali, ki jih predavatelji uporabljajo med predavanji, pa ostanejo v spletnem arhivu in so tako na voljo tudi za uporabo v razredu.

CERNovi programi za učitelje so za udeležence brezplačni, tako da udeleženci sami krijejo zgolj stroške potovanja in bivanja v CERNu. Podrobnejše informacije o programu so na voljo na spletni strani, namenjeni ustreznemu programu.

 

You are here